Temel ve Teknik Analiz Arasındaki Farklar


  Temel ve teknik analiz, finans piyasasının en büyük iki okuldur. Bugünkü dersimizde hangi analizin nasıl bir amaç için kullanıldığını inceleyerek, sizin için uygun olanı seçmeye odaklanacağız.


   Önceki derslerimiz de belirttiğiniz gibi teknik analiz fiyat hareketleri üzerinde yoğunlaşır ve gelecekteki piyasa değerlerini tahmin etmek için elindeki tekrar eden verileri kullanır.
   
   Diğer taraftan temel analiz ise yine aynı şekilde temel olarak da adlandırılan ekonomik faktörleri incelemektedir.
 
   Temel analistler paritelerin gideceği yönü belirlerken; açıklanan verilere ve ülkenin ekonomi, siyaset ve sosyal alanlarda yaptığı reformlara bakarak hareket ederler. Yapılan analiz sonuçlarına göre işlem yapılması planlanan parite değerinin altında ise alış pozisyonu açmak için bir fırsat doğmuş demektir.

   Diğer bir taraftan ise teknik analistler paritenin makro ekonomik değerlerini analiz etmenin hiçbir yarari olmadığını düşünmektedirler çünkü hali hazırda ülkede olan ve olmakta olan tüm olaylar fiyat grafiğine yansımıştır.
 
   Aşağıda bulunan tabloda iki analiz arasında ki farkları ele aldık;

Teknik Analiz Temel Analiz
Pazarda olup biten olayları dikkate alır Pazarda olması gereken olayları dikkate alır
Piyasalarda oluşan faktörleri baz alır;

  • Arz ve Talep
  • Mevsim Döngüleri
  • Hava Durumu
  • Devlet Politikası
Grafik pazar faktörlerini baz alır;

  • Fiyat
  • Bütün pazarlardaki işlem hacmi
  • Açık pozisyonların hacmi

Fiyat hareketleri bir döngü içerisindedir.Makro ekonomik verilere göre fiyatlar biçim alır.


   Forex Piyasasında Zaman Diliminin Önemi


   Temel analiz teknik analizle kıyaslandığında oldukça uzun vadeli tahminlere odaklanmaktadır.  Teknik analiz birkaç dakika gibi çok kısa zaman aralıklarında çalışmaya yatkındır.

   
   İki yaklaşım arasındaki bu fark kullanılan yatırım türleri arasındaki farklılıkların bir sonucudur. Temel analiz paritenin içinde bulunduğu ve ileride gerçekleşecek olaylara göre gelmesi gereken fiyat seviyesini hesaplar. Yalnız hesaplanan seviyeye gelmesi uzun yıllar alabilir.


   Bu tip yatırımın ana prensibi kısa vadeli yatırımlarının yanlış olduğu ve sadece uzun vadede fiyatların gerçek değere ulaşabileceğini öngörmektedir. Bazı durumlarda belirtilen "uzun vade" yılları bulmaktadır.

   Ayrıca veriler temel analistler tarafından aylık, 3 aylık veya yıllık bazda kullanılmaktadırlar   Kısa Vade vs Uzun Vade


   Teknik analizin amacı temel analizden biraz daha farklıdır. Temel analizciler paritelerde yatırım yaparak kara geçmeyi hedeflerken, teknik analistlerin amacı genelde spekülasyonlardan pay alabilmektir.


   Teknik analiz grafikte de belli olduğu gibi spekülasyon amacı ile kullanılmaktadır. Yatırımcılar bir paritede işlem yaparken, ileri bir tarihte değer kazanacağını veya kaybedeceğini düşünerek hareket ederler. Spekülatörler ise kısa zaman zarfında oluşan dalgaları kullanarak işlem yaparlar. Bir spekülatör işlem açarken istediği seviyeye istediği sürede ulaştığı an pozisyonunu kapatır.  

   Temel analizi kullanan yatırımcılar ise yukarıda bulunan grafikte olduğu gibi uzun süreli işlemler yaparak kar etmeyi tercih ederler. Böylece gereksiz komisyon oranları ve yüksek spread gibi faktörlerden etkilenmezler.

   Teknik analiz ve temel analiz arasında süre gelen tartışmalar günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Her ne kadar teknik analizin ülkemizde henüz ergenlik çağına gelmemiş bir çocuk olarak kabul etsek de, ABD' de popülerliğini yakalamış ve her aracı kurumda mutlaka profesyonel bir teknik analist bulunmaktadır. 

   Akademik çevrelerden teknik analize yapılan eleştiri ise etkin piyasalar hipotezi üzerinden gelmektedir. Etkin piyasalar hipotezine göre pazardaki fiyatlar her zaman güvenilirdir. Fiyatların değer kaybetmesi veya kazanması potansiyeli söz konusu değildir.

   Hipotezi tüm segmentleri ile ele aldığımızda ise gerek teknik gerekse temel analistler zor duruma düşmektedir. Teori ile sizleri çok fazla yormak istemem. Asıl merak edilen konuya geçelim isterseniz.

   Teknik ve Temel Analizi Birlikte Kullanmak Mümkün mü?

   Her ne kadar teknik ve temel analiz birbirine zıt iki metot olarak görülüyor olsa da, piyasada iki analizi beraber kullanarak büyük başarılara imza atmış yatırımcı/spekülatör sayısı fazladır. Örnek olarak bir çok temel analist, teknik analizi pozisyona giriş noktasını belirlemek için kullanır. Aynı şekilde bir çok teknik analist, pozisyon açmadan önce grafiklerini teyit etme amaçlı temel analizi kullanırlar.

   Kendi stratejinizi seçip yola atıldıktan sonra bu iki farklı metodu birleştirmeniz de sizlere severek yardımcı olacağım.


Yorum Gönderme

Start typing and press Enter to search